ITV Bosh

Tips vid problem

Du kan själv göra en del egenkontroller innan du gör en felanmälan
Titta även i din manual för värmepumpen.
Kontrollpunkter
Rensa filter/silar (se bild nedan).
Tänk på att säkerhetsventil för tappvarmvatten kan droppa ibland.
√ Kontrollera alla säkringar i din elcentral, även husets huvudsäkringar.
√ Lufta radiatorer/element.
√ Lufta varmvattentank.
√ Fyll på vatten i radiatorsystem (ca 1bar).
√ Öka eller minska värmekurva/inställningar (vid värmeproblem).
√ Bryt strömmen till värmepumpen och slå till igen.
√ Återställ motorskydd och säkringar i värmepumpen (se bild nedan).
√ Återställa överhettningsskydd elkassett (se bild nedan).

2017-06/bild-filter.jpg
2017-06/1494328162-rensa-filter-new.png
2017-06/motorskydd-2.jpg
2017-06/motorskydd.jpg
2017-06/-terst-lla-h-skydd.png
  • Tänk på att beställa service av din värmepump under sommarhalvåret, då undviker du driftstörningar under vinterhalvåret när vi har som mest att göra

  • Vi har även förmånliga serviceavtal för problemfritt värmepumpsägande! Kontakta oss för mer information

  • Service av värmepumpen ökar besparingen och förlänger livslängden

  • Har ni frågor om er värmeanläggning, kontakta oss för rådgivning

2017-06/klurig-gubbe.png