ITV Bosh

Försäkringar

Här beskriver vi hur du får ersättning från din villa-/hemförsäkring och trygghetsförsäkring från Arctic.

Trygghetsförsäkringen från Arctic ersätter självrisken och åldersavdraget från din villa-/hemförsäkring. Men för att trygghetsförsäkringen skall träda in så måste kostnaden för reparationen överstiga självrisken som du har på din villa-/hemförsäkring.

Börja med att kontakta ditt villa-/hemförsäkringsbolag och gör en skadeanmälan (du behöver inte beskriva eller veta vad som var felet, det gör vi i vår rapport), dom skickar då ut två blanketter till dig, en skadeanmälan som du ska fylla i och en reparatörsrapport som vi ska fylla i, skicka eller maila reparatörsrapporten till oss (för adressuppgifter klicka på fliken "kontakta oss") så fyller vi i den och returnerar den till dig tillsammans med en kopia på vår faktura. Därefter skickar du in din skadeanmälan och vår reparatörsrapport samt kopian på vår faktura till försäkringsbolaget. Om dom anser att det är en försäkringsskada dom betalar ut ersättning för, då görs ett åldersavdrag och därefter ett avdrag för självrisken, resterande del av fakturabeloppet betalar dom ut till dig (detta kan du göra även om du inte har någon trygghetsförsäkring på värmepumpen och på så vis få ut viss ersättning).

Därefter kan du som har en trygghetsförsäkring nu få ersättning av Arctic för åldersavdraget och självrisken som ditt villa-/hemförsäkringsbolag gjort avdrag för. Kontakta bara Arctic och gör skadeanmälan precis på samma sätt som du gjorde till ditt villa-/hemförsäkringsbolag, Arctic skickar även dom ut två blanketter, en skadeanmälan som du ska fylla i och en reparatörsrapport som vi ska fylla i, skicka eller maila reparatörsrapporten till oss så fyller vi i den och returnerar den till dig tillsammans med en kopia på vår faktura. Därefter skickar du till Arctic din skadeanmälan, vår reparatörsrapport och kopian på vår faktura samt en kopia av den skadereglering du har fått från ditt villa-/hemförsäkringsbolag (observera så att avdragen självrisk samt eventuellt åldersavdrag framgår). Om Arctic godkänner skadan betalar dom nu ut åldersavdraget och självrisken. På så vis får du ersättning för hela beloppet på vår faktura. Arctic´s adress och kontaktuppgifter enligt nedan:

Arctic
Box 5082
121 16 Johanneshov
Tel: 08 - 7460560
Fax: 08 - 7468849
Mail: info@arctic.se

Hanteringen underlättas om du skickar med en kopia av ditt försäkringsbrev från Arctic. Vid kontakten med Arctic går det även bra att uppge serienumret på värmepumpen.

Utbetalning av självrisk och avskrivning görs en gång per månad från Arctic. Meddela Arctic vilket kontonummer du vill att pengarna ska sättas in på.

Vid frågor kontakta Arctic enligt kontaktuppgifter ovan, det går givetvis även bra att kontakta oss.

OBS! Du vet väl att du kan förlänga din försäkring och även teckna ny om den gamla förfallit, kontakta bara Arctic så hjälper dom er på bästa sätt.

Bra att veta!

Om ni inte har en trygghetsförsäkring på er värmepump kan vi rekommendera att ni tecknar en, kontakta oss för mer information.

Trygghetsförsäkringen är ett komplement till er egen villa-/hemförsäkring.

Med en trygghetsförsäkring undviker ni oförutsedda reparationskostnader.

Försäkring/3-r-f-rs-kring-.png
Försäkring/6-r-f-rs-kring-.png
Försäkring/arctic-10-r-.png
Försäkring/trygghetsf-rs-kring-14-r-.png